Spelregels

Wordt één maand vooruit betaald.NL47INGB0754324524 T.n.v. H.C.Benz o.v.v.: Gitaarles Naam en Maand. Betaling wordt in de eerste week van de lesmaand voldaan.

Lesgeld
Lesgeld
Hans Benz
Eigenaar Amsterdam Gitaarles
Niet aanwezig zijn op de les? Meld dit één dag tenminste 24 uur van te voren. Het Lesgeld wordt door betaald. De les kan worden ingehaald binnen 1 a 2 weken als iedereen kan. Als de docent ziek is, dan wordt er voor vervanging gezorgd.
Afmelden
Afmelden
Vakanties zijn conform het onderwijs. Vakanties buiten de school vakanties om, hoeft niet te worden doorbetaald. Mits die tenminste één maand vooraf is doorgegeven.

Vakantie
Vakantie
Het opzeggen van je pakket dient ten minste één maand van te voren worden gedaan. De opzegging mag schriftelijk, telefonisch en/of mondeling te worden gedaan

Opzeggen
Opzeggen